CIJENE

Cijena virtualne šetnje izražena je s PDV-om.


Google Street View

65 €

489,74 Kn

do 50 m2
U CIJENU UKLJUČENO:
Obilazak nekretnine
Snimanje
Obrada sfernih fotografija
Izrada virtualne šetnje
Postavljanje sfernih fotografija (virtualne šetnje 360 na Google Street View)
Objava lokacije na Google Maps (ukoliko nije ranije objavljena)
Isporuka:
- link (direktan link)
- embed kod (ugradnja u web sjedište)
- QR kod - poveznica na turu
Dolazak na lokaciju: Zagreb - uključeno u cijenu
Kontaktiraj me

Interaktivna virtualna tura

65 €

489,74 Kn

do 50 m2
U CIJENU UKLJUČENO:
Obilazak nekretnine
Snimanje
Obrada sfernih fotografija
Izrada virtualne šetnje
Objava virtualne šetnje - god. dana hosting. Svaka slijedeća godina = 7 Eur (52,75 Kn)
Isporuka:
- link (direktan link)
- embed kod (ugradnja u web sjedište)
- QR kod - poveznica na turu
Dolazak na lokaciju: Zagreb - uključeno u cijenu
Kontaktiraj me

Virtualna tura + GSV

92 €

693,17 Kn

do 50 m2
U CIJENU UKLJUČENO:
Obilazak nekretnine
Snimanje
Obrada sfernih fotografija
Izrada virtualne šetnje
Objava virtualne šetnje - god. dana hosting. Svaka iduća godina = 7 Eur (52,75 Kn)
Postavljanje sfernih fotografija (virtualne šetnje 360 na Google Street View)
Objava lokacije na Google Maps (ukoliko nije ranije objavljena)
Isporuka:
- link (direktan link)
- embed kod (ugradnja u web sjedište)
- QR kod - poveznica na turu
Dolazak na lokaciju: Zagreb - uključeno u cijenu
Kontaktiraj me

Cijena virtualne šetnje prilagođena je Vašim potrebama

Kako bi vam olakšali proces, cjenik smo formirali prema veličini prostora koji namjeravate prikazati virtualnom šetnjom:

50 m2100 m2100 do 200 m2

Virtualna šetnja

65 €

489,74 Kn

92 €

693,17 Kn

132 €

994,55 Kn

Google Street View

65 €

489,74 Kn

92 €

693,17 Kn

132 €

994,55 Kn

Virtualna šetnja + Google Street View

92 €

693,17 Kn

120 €

904,14 Kn

185 €

1.393,88 Kn
Cijena virtualne šetnje i Google Street View prema veličini prostora

Više od 200 m2 = prema dogovoru.

Virtualne šetnje idealne su za privatne iznajmljivače, fitness centre, hotele, apartmane, turističke agencije, agencije za promet nekretninama, ustanove, poslovne centre, evente, poslovne prostore, autopraonice, škole, medicinske ustanove, trgovine, dječje vrtiće, restorane, domove za starije i još mnogo togaIzgradite povjerenje, povećajte konkurentnost, izradite virtualne šetnje!

Google Street View je postavljen trajno, sve dok vi ne odlučite da ga želite maknuti.

Za virtualne šetnje koje postavljamo na naš HOST u cijenu je uračunato 1 godinu besplatno. Svaka iduća godina = 7 Eura.

Zagreb – uključeno u cijenu.

Izvan Zagreba – 0,40 Eur kilometar, polazna točka: Zagreb, Autobusni kolodvor. Obračun kilometraže računa se prema HAK kartama.

Primjer:

Zagreb autobusni kolodvor Ul. A.T.Mimare 1, Dugo selo = u jednom smjeru 25 Km * 0,40 Eur = 10 Eur

Zagreb – uključeno u cijenu.

Nakon Vašeg iskazanog interesa za snimanje i izradu virtualne šetnje dogovaramo izgled virtualne šetnje, vrijeme snimanja, cijenu itd…

U dogovoreno vrijeme dolazimo u prostor koji ste namijenili snimanju, iscrtavamo okvirni tlocrt prostora, te vršimo snimanje kamerom 3600. Snimljene fotografije obrađujemo i pripremamo za objavu. U posebnom programu spajamo sferne fotografije u virtualnu šetnju, te po potrebi dodajemo fotografije, filmove, poveznice i informacije koje želite objaviti unutar same virtualne šetnje, npr. linkove na proizvode koje prodajete (pogledajte primjer). Ovisno o vašem odabiru, virtualnu šetnju objavljujemo na Google kartama (Google Street View) i/ili kao samostalnu interaktivnu virtualnu šetnju.

Na Vaš e-mail šaljemo link na virtualnu šetnju kako bi mogli izvršiti pregled. Nakon što ste pregledali snimljeni materijal vršite plaćanje po dogovorenoj cijeni. Sve cijene iskazane su s PDV-om.

Kada je prostor pripremljen za snimanje, vrijeme utrošeno za snimanje jedne fotografije je cca. 2 do 5 minute. Ako je fotografija kvalitetno snimljena vrijeme za uređivanje fotografije i pripremu za prikazivanje biti će kraće… Nakon obrade fotografija potrebno je iste postaviti u virtualnu šetnju i međusobno ih povezati, te objaviti. Proces može trajati jedan do dva dana, ovisno o obimu posla, te raspoloživom vremenu.

Materijali nastali snimanjem za potrebe Vaše virtualne prezentacije nakon objave postaju vaše vlasništvo. Fotografije možete preuzeti zajedno s virtualnom šetnjom (direktni link na virtualnu šetnju + virtualna šetnja + QR cod) za koju će biti omogućen prikaz idućih godinu dana (hosting). Svaka iduća godina (hosting) naplaćuje se 7 Eura. Google Street View nema hostinga – trajno je postavljen na Google mape. Dajemo pisanu privolu da kreirane materijale možete slobodno koristiti.

Postavljanje virtualne šetnje na vašu web stranicu izuzetno je jednostavno. Možete ugraditi u stranicu (iframe) ili dodati direktni link. Ako želite promovirati virtualnu šetnju u tiskanom obliku preporučamo korištenje QR koda.

Kako bi mogli obaviti snimanje prostora koje želite prikazati u virtualnoj šetnji iste je potrebno pripremiti. Osim osnovnog čišćenja prostora potrebno je: isprazniti koševe za smeće, nepotrebne stvari ukloniti iz prostora, radne površine očistiti i ukloniti nepotrebno, privatne fotografije i sl. ukloniti, poravnati slike, ogledala i sl., zamijeniti neispravne žarulje, poravnati namještaj itd.

Ne možemo snositi odgovornost za prikaz neurednog prostora ili za prostore koji nisu pripremljeni za snimanje.

Ne možemo snositi odgovornost za prikaz neurednog prostora ili za prostore koji nisu pripremljeni za snimanje.

Izaberite jednu od ponuđenih mogućnosti i pogledajte naše projekte.