PRAVILA PRIVATNOSTI

Opće odredbe

Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi IZABELA KEČAN, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu, Petrova 36, 10 000 Zagreb, OIB: 46792537153 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

OSOBNI PODACI

Koje osobne podatke obrađujemo?

Kada koristite naše usluge prikupljamo različite vrste podataka kao što su vaše korisničko ime i lozinka, vaši kontakti i druge postavke. Pratimo artikle koje pregledavate u našoj internet trgovini i kojim uređajima, koja od naših ponuda, proslijeđena e-poštom vas zanima i prikupljamo dodatne podatke o vama, da bismo vam pokazali prilagođene ponude i da ih ubuduće poboljšamo. Ako kupite kod nas ili kreirate račun, također radimo s vašim imenom i prezimenom, vašim narudžbama i pojedinostima koje postavljate na vašem računu.

Obradujemo sljedeće osobne podatke:

 • Vaše identifikacijske podatke: Ime, prezime, datum rođenja, spol, korisničko ime, lozinku, OIB;
 • Vaše kontakt podatke: Kontakt adrese za dostavu i naplatu (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), telefon, email adresa;
 • Podatke nužne za potrebe izvršenja transakcija: IBAN
 • Vaše postavke vezane uz korisnički račun: adrese i profil, postavke newslettera, popisi za kupovinu, proizvode koje gledate, ocjene proizvoda i usluga, ispunjene upitnike;
 • Podatke o narudžbama: rtikli, način dostave, način plaćanja
 • Podatke o vašem ponašanju na web stranicama: koje artikle pretražujete, koje linkove kliknete, IP adresa sa koje pristupate našim stranicama i geografska lokacija,  podaci o uređaju sa kojeg pristupate našim Internet stranicama kao što su operacijski sustav i verzija, razlučivost ekrana, korišteni preglednik i njegova verzija, kao i podatke dobivene iz kolačića (cookie) i sličnih tehnologija za prepoznavanje uređaja;
 • Podatke o ponašanju čitanja poruka koje šaljemo: vrijeme otvaranja, IP adresa i tehnički podaci uređaja na kojem čitate poruke

U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Kako bi smo Vam omogućili korištenje naše usluge (registraciju i kupovinu putem Internet stranica – www.centar360.eu). U tom slučaju osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje i izvršenje ugovora o uslugama;
 • Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
 • Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

 • Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao npr. računovodstvene, IT, poštanske i kurirske usluge, oglašavanje, tiskare, prevoditelji itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;
 • Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo u treće zemlje (izvan EU).

Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

 • Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
 • Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;
 • Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;
 • Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;
 • Kontinuirani nadzor nad svim resursima koji se koriste za obradu osobnih podataka.

Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

 • Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana. Vaše osobne podatke, koje ste nam dali kao registrirani korisnik na našim Internet stranicama, obrađujemo dok se ne odjavite kao naš korisnik
 • Ukoliko ste ispunili reklamacijski upitnik, Vaše podatke, kao i sam upitnik, čuvamo najmanje godinu dana od primitka reklamacije kako bi udovoljili našoj zakonskoj obvezi zaštite potrošača. Nakon proteka navedenog roka, Vaše osobne podatke, kao i sam upitnik, brišemo u roku od tri mjeseca.
 • Vaše kontakt podatke za slanje newslettera čuvamo sve dok se ne odjavite s našeg servisa. U slučaju odjave, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.
 • Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. 
 • Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku. Ako je suglasnost dana na određeni period, onda nakon isteka tog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

PRAVA ISPITANIKA

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

 • pravo na pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim osnovama
 • ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama
 • pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih gore navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

KLIK ZA PREUZIMANJE: ZAHTJEV ZA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte izabela@izabelakecan.com

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.